Tijdens het certificeren van een kluis zijn de volgende drie trajecten te onderscheiden:

  • Testen
  • Certificeren
  • Auditing

Testen

Kluizen worden getest conform de Europese Norm 1143-1. In bijlage 1 vindt u een uitreksel van deze norm. De test vindt plaats in een onafhankelijk testhuis. In diverse (Europese) landen zijn gecertificeerde testhuizen aanwezig.

Hieruit blijkt dat het testen dus geen “”zelftest” van de fabrikant is, maar dit wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd.

Certificeren

Tijdens het certificeren worden alle relevante gegevens van de desbetreffende kluis vastgelegd. Hieronder vallen onder andere: constructiegegevens, gebruikte materialen, testgegevens, e.d. Deze informatie wordt gearchiveerd in het desbetreffende testhuis. Voldoet de kluis aan de norm en is het verdere certificatietraject goed doorlopen dan wordt het “label” afgeven. Dit label dient de fabrikant in de kluis aan te brengen. Het Label wordt over het algemeen aan de binnezijde van de kluisdeur vastgehecht. 1- 1143-1, 2Certificeringsnummer3- Weerstandsklasse.

Auditing

Om de kwaliteit van een certificeerde kluis te kunnen garanderen worden regelmatig audits uitgevoerd. Dit betekent, dat (vaak onaangekondigd) de productie van de kluizen gecontroleerd wordt. Een, door de certificeringinstantie gestuurde, controleur controleert of de kluizen nog steeds geproduceerd worden conform de specificaties die zijn vastgelegd tijdens het certificeren. Indien de kluis niet voldoet dan wordt de fabrikant hier op aangesproken. Dit kan leiden tot het intrekken van het certificaat.

De belangrijkste punten op een rijtje:

  • Kwaliteit van de kluis wordt beoordeeld tijdens objectieve test.
  • Test wordt uitgevoerd door onafhankelijke specialisten (niet door producent).
  • Technische specificatie van de kluis wordt geadministreerd door en bij onafhankelijke partij.
  • Kwaliteit / specificaties van de kluis wordt regelmatig objectief gecontroleerd.

Wij realiseren ons, dat meer kennis ook weer meer vragen oproept. Het spreekt voor zich, dat wij altijd bereid zijn een en ander toe te lichten of verder te verduidelijken.

Met vriendelijke groet,

Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V.

Jos Kools

Adviseur

06 – 24 55 01 50

Bronvermelding

  • ECB-S (certificeerder) zie ook www.ecb-s.com
  • Handboek beveiligingstechniek uitgave juni 2001
  • NEN 1143-1

NB: Voor de safes onder de euronorm klasse 0 geld een andere normering.

Hier wordt nog veel gebruik gemaakt van een oude inschalingsnorm

Verschil tussen oude en nieuwe norm is dat de oude norm een (ingeschatte) constructienorm is, en de nieuwe norm een prestatienorm is

 

Safe 1 t/m 4

De 1 t/m 4 is een door safe fabrikanten en leveranciers (VNS) opgestelde norm en is met name eenconstructienorm. In de norm wordt beschreven hoe een inbraakwerende kast (minimaal) gebouwd moet worden om te voldoen aan “safe 1-4”. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven of van een safe de romp dubbelwandig is en dat de gebruikte hoeveelheid staal (totaal) een minimale dikte moet hebben.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding Safe 1,2,3 en 4 niet meer erkend! Deze aanduiding is ooit als overbrugging naar de huidige Europese norm EN 14450 in het leven geroepen. zie hieronder.

 

S1, S2

De nieuwe S1, S2 norm (vastgelegd in de EN 14450) is een prestatienorm. In overeenstemming met de EN 1143-1 norm moet een daadwerkelijke aanvalstest aantonen of de kast voldoet of niet. Ook hier wordt weer gewerkt met een vooraf gedefinieerde set aanvalsgereedschappen.

Posted in: Normering / Certificering