Bij aanschaf van een brand- en Inbraakwerende kast (in de volksmond vaak KLUIS genoemd) worden door veel kluisleveranciers al gauw de woorden Euronorm of gecertificeerd geroepen.

Om uitleg te geven over de norm en certificering zetten wij graag het volgende voor u uiteen.

 

EURONORM 1143 = Europese Norm voor inbraakwerende producten.

 

Het ontstaan van de Norm

In Nederland en omringende landen werden heel lang nationale inschalinglijsten en normenvoor “kluizen” gehanteerd. Sinds 1988 zijn er afspraken op Europees niveau gemaakt. Door de CEN Technische Commissie Werkgroep 1 is een document opgesteld, welke de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor waardebergingen beschrijft.

Na een Officiële Europese stemming is per november 1996 dit document geaccepteerd en verheven tot Europese Norm EN 1143-1. Zie ook bijlage 1.

 

Bij de Introductie van een EN zijn de lidstaten verplicht om dit document om te zetten naar een nationale norm, waarna in Nederland per 1 februari 1997 NEN-EN 1143-1 is verschenen.

 

De situatie in Nederland

In Nederland wordt nog vaak het handboek Beveiligingstechniek “Dekkingsindicaties kluizen & kluisdeuren” welke is uitgegeven door het NCP gehanteerd.

Hierin staan producten welke zowel volgens de “oude” methode als volgens de Europese Norm zijn ingeschaald. In het handboek staat vermeld, dat men (in 2001) uit is gegaan van een overgangsregeling van 3 jaar voor het geven van een actuele dekkingsindicatie voor producten welke niet CEN genormeerd zijn. Omdat de oude inschalingmethode niet meer wordt toegepast wordt gemeld, dat voor een aantal producten een verdere uitloop kan worden toegestaan i.v.m. lopende tests.

 

Kools & Ravenhorst verkoopt u zekerheid en zal haar relaties altijd adviseren om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Onze ervaring is dat steeds meer (grote) organisaties zich conformeren aan de Europese Norm.

Belangrijk is naar onze mening de ontwikkeling op gebied van de verzekeringsbranche waarbij steeds meer grensoverschrijdend te werk wordt gegaan, met als gevolg dat ook buitenlandse verzekeraars zich aanbieden.

Een CEN gecertificeerde kluis geeft dan in alle gevallen meer zekerheid.

Posted in: Normering / Certificering

Kools & Ravenhorst gaat verhuizen!

Per 1 februari a.s. verhuizen wij naar een mooier, groter en vooral beter pand 😊.
Ons nieuwe adres wordt:

Rumpsterweg 29
3981 AK  Bunnik

Dus alleen het huisnummer wordt anders! Zien wij jou daar?