CEN normering

Inbraakwerende producten die een “CEN normering” hebben, voldoen aan de testcriteria zoals vastgelegd in de Europese Norm 1143-1. Deze norm maakt het mogelijk om inbraakwerende producten objectief met elkaar te kunnen vergelijken (voor zover het de inbraakweerstand betreft).

De EN 1143-1 norm heeft betrekking op “safes” (zoals de vrijstaande kluizen die in uw winkels gebruikt worden) en “strongrooms” (de grote kluisruimten zoals u die bij banken aantreft). In de onderstaande beschrijving zullen wij ons uitsluitend beperken tot “safes.”

De uiteindelijke sterkte van de safe wordt uitgedrukt in “grade”. Voor safes zijn 11 niveaus beschikbaar. Een niveau wordt aangeduid met een Romeinscijfer. Grade 0 is de “zwakste” en grade X de “sterkste”.

Opgemerkt dient te worden, dat een safe “grade 0” nog steeds een zekere inbraakweerstand bezit (“nul” mag dus niet als “niets” beschouwd worden).

In de norm worden testcriteria voor de volgende zaken beschreven:

  • Complete acces
  • Partial acces
  • Mogelijkheid tot bevestigen

Daarnaast wordt er in de norm een harde eis gesteld aan het aantal en de kwaliteit van de (minimaal) noodzakelijke sloten. De sloten worden verder beschreven in de norm ENV 1300.

Ook is in de EN 1143-1 een aanvullende test beschreven om de weerstand tegen explosieven te kunnen vaststellen. Voldoet de kluis hieraan, dan wordt de toevoeging EX achter de grade vermeld. Voorbeeld: “Grade IV EX”. De explosietest is optioneel.

Onderstaand een toelichting op de gebruikte termen:

Complete acces

Met “complete acces” wordt “volledige toegang” bedoeld. Heeft men volledige toegang, dan kan men in principe alles wat zich in de kluis bevindt bereiken. Het openen van de deur is een goed voorbeeld van “complete acces”.

Partial acces

Met “partial acces” wordt “gedeeltelijke toegang” bedoeld. Denk in dit geval aan een (hand)gat in de deur of één van de wanden. Door dit gat kan men slechts een gedeelte van de inhoud van de kluis bereiken.

Mogelijkheid tot bevestigen

In de norm wordt gesteld, dat een kluis met een gewicht < 1000 kg minimaal één bevestigingsgat moet bezitten. In de norm is de minimaal vereiste sterkte van dit gat beschreven. Met andere woorden: hoeveel kracht het bevestigingsgat moet kunnen weerstaan voordat het “uitscheurt”.

Opgemerkt dient te worden, dat de sterkte van de verankering veel meer afhankelijk is van de aanwezige ondergrond en gebruikte verankeringmiddelen, dan van de sterkte van het bevestigingsgat.

Posted in: Normering / Certificering

Kools & Ravenhorst gaat verhuizen!

Per 1 februari a.s. verhuizen wij naar een mooier, groter en vooral beter pand 😊.
Ons nieuwe adres wordt:

Rumpsterweg 29
3981 AK  Bunnik

Dus alleen het huisnummer wordt anders! Zien wij jou daar?