De inbraakweerstand wordt aangeduid met het aantal “RU”. RU is de afkorting voor “Resistance Units”, of te wel “Weerstand Eenheden”. De RU is dus de eenheid voor inbraakweerstand net zoals de M(eter) de eenheid voor afstand is. Des te meer RU’s, des te sterker de kluis. Op pagina 5 ziet u de Grade met het minimaal benodigde aantal RU’s

Om het aantal RU’s te kunnen bepalen wordt door de tester een echte aanval op de kluis uitgevoerd. Tijdens deze aanval heeft deze tester de beschikking over een uitgebreide set gereedschappen.

Elk stuk gereedschap is, bij het tot stand komen van de norm, door een groep wijze mannen beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is per stuk gereedschap toegekend:

 • Basiswaarde (aantal RU)
 • Gereedschap coëfficiënt (aantal RU / minuut)

Onderstaand wat achtergrond informatie op de toegekende waarden.

 

Basiswaarde

Het toegekende aantal RU’s hangt af van de vereiste voorbereidingen en vaardigheden voor het gebruik van het desbetreffende gereedschap.

Een hamer (overal verkrijgbaar en eenvoudig mee te nemen) heeft een lagere basiswaarde dan een diamantboor (is niet overal te koop en het transport kost meer moeite).

 

Gereedschap coëfficiënt

Het toegekende aantal RU per minuut hangt af van het, relatief, ongemerkt kunnen gebruiken van het gereedschap. Een breekijzer (bijna niet te horen) heeft een lagere waarde dan een snijbrander (veel rookgassen, fel licht).

Tijdens de test staat het de tester vrij om meerdere stukken gereedschap gebruiken.

Uiteindelijk wordt de weerstand van de kluis berekend met de volgende formule:

 

Vr = (∑t x c) + ∑BV

Vr = het aantal RU’s (dus de inbraakweerstand van de kluis)

∑t = de totale zuivere aanvalstijd in minuten

c = de hoogste gereedschap coëfficiënt van de gebruikte gereedschappen.

∑BV = de som van alle basiswaarden van de gebruikte gereedschappen.

Bovenstaande formule oogt ingewikkeld, maar het komt er op neer dat de weerstand van de kluis bepaald wordt door: aanvalstijd, het zwaarste gereedschap en het aantal gereedschappen, dat gebruikt is tijdens de aanval.

Uitgangspunten voor de test:

 • Er wordt altijd een echte aanval op de kluis uitgevoerd.
 • De tester is ter zakenkundig.
 • De tester heeft de beschikking over een uitgebreide (in de norm beschreven) set gereedschappen.
 • Alle gereedschappen zijn in optimale staat (scherp, compleet e.d.).
 • De test vindt plaats onder ideale omstandigheden (voldoende licht, voldoende tijd, afzuiginstallatie e.d.).
 • De tester is volledig op de hoogte van de constructie van de kluis.
 • Er wordt gewerkt met netto tijden (zodra de tester even stopt, b.v. voor overleg, stopt ook de tijdwaarneming).
 • De gebruikte gereedschappen en de wijze van aanvallen moeten erop gericht zijn om een zo laag mogelijk aantal RU’ te realiseren.
 • Ontstaat tijdens de test “nieuw inzicht”, waardoor een aanval met mogelijk minder RU’s uitgevoerd kan worden, dan wordt de test opnieuw uitgevoerd.
 • Testhuizen moeten werken conform EN 45001.

Posted in: Normering / Certificering